Semináře MC

SCIO

„V nadaci zastáváme názor, že vzdělávání v 21. století musí projít mnoha změnami a také se musí změnit postoje rodičů. Projekt Scio jsme pomohli nastartovat. Podpořili jsme řadu seminářů. Například Jak se efektivně učit s dětmi, Jak rozvíjet u dětí emoční inteligenci… Děti se potřebují učit mnoha novým dovednostem, jelikož vliv moderních technologií je obrovský.“

Technologie, o jejichž možné existenci jsme coby děti neměli ani tušení, jsou pro dnešní děti a mládež běžnou součástí jejich životů. Co bylo moderní kdysi, je dnes naprosto pasé. Stejně tak je tomu v oblasti vzdělávání. Nelze se domnívat, že vzdělávání, které bylo dobré pro nás, je stejně dobré také pro naše děti.

Společnost Scio vedle svých dalších aktivit podporuje semináře, které rozvíjí moderní pohled na vzdělávání ze strany rodičů.  Vždyť vzdělání, které probíhá mimo školu v rodinách je přinejmenším stejně důležité, jako to, které se odehrává ve školních učebnách. Od září 2014 do června 2015 probíhaly ve všech krajích ČR semináře a konference s cílem posunout často velmi konzervativní postoje rodičů, ukázat jim možnosti vzdělávání, které nabízí 21. století a motivovat je k tomu, aby se stávali aktivnějšími spolutvůrci osudu svých dětí.

Podpora v roce 2014

další podporované projekty:

Blog

Vy víte, co máte dělat aneb Neptejte se, prostě to udělejte
tým Nadace Karla Janečka

Nebo přeci jen potřebujete popostrčit? Tak se za námi stavte 18. – 21. července na diskuzní fórum Meltingpot, kde budeme každý den na scéně Good Life Stage vybízet k laskavostem!

Chcete mít nejlepší organizaci na světě, nebo nejlepší organizaci pro svět?
Milan Pařil

Zamyslete se nad touto otázkou, odpověď je totiž zásadní nejen pro váš projekt, ale zejména pro vás samotné. Je jen na vás, jestli se stanete inspirativními tvůrci budoucnosti, nebo jen někým, kdo plní stanovené cíle. Vaše organizace totiž bude vypadat přesně podle toho, jaký zvolíte přístup k podnikání. Jen na vás je výběr lidí, co pro vás budou pracovat, klientů, které budete obsluhovat a trhu, který budete zasahovat a možná i proměňovat.

Facebook

Máme velké plány. Chcete, aby vám nic neuniklo?

Ano, mám zájem