Semináře MC

SCIO

„V nadaci zastáváme názor, že vzdělávání v 21. století musí projít mnoha změnami a také se musí změnit postoje rodičů. Projekt Scio jsme pomohli nastartovat. Podpořili jsme řadu seminářů. Například Jak se efektivně učit s dětmi, Jak rozvíjet u dětí emoční inteligenci… Děti se potřebují učit mnoha novým dovednostem, jelikož vliv moderních technologií je obrovský.“

Technologie, o jejichž možné existenci jsme coby děti neměli ani tušení, jsou pro dnešní děti a mládež běžnou součástí jejich životů. Co bylo moderní kdysi, je dnes naprosto pasé. Stejně tak je tomu v oblasti vzdělávání. Nelze se domnívat, že vzdělávání, které bylo dobré pro nás, je stejně dobré také pro naše děti.

Společnost Scio vedle svých dalších aktivit podporuje semináře, které rozvíjí moderní pohled na vzdělávání ze strany rodičů.  Vždyť vzdělání, které probíhá mimo školu v rodinách je přinejmenším stejně důležité, jako to, které se odehrává ve školních učebnách. Od září 2014 do června 2015 probíhaly ve všech krajích ČR semináře a konference s cílem posunout často velmi konzervativní postoje rodičů, ukázat jim možnosti vzdělávání, které nabízí 21. století a motivovat je k tomu, aby se stávali aktivnějšími spolutvůrci osudu svých dětí.

Podpora v roce 2014

další podporované projekty:

Blog

Homo Sapiens Laskavec
Nadace Karla Janečka, Dominika Vrkotová

Co mohou mít společného kněz, servírka, zdravotní sestřička a učitel matematiky? Není to krátkozraká popularita, ani líbivé finanční zabezpečení, dokonce ani ostré lokty. Je to pouhopouhá laskavost. Teď si představte svět, kde se tato obyčejná vlastnost stane životním stylem. Možná to nezní moc sexy, ale rozhodně to stojí za vyzkoušení… Ptáte se proč?

10 inovativních projektů absolvovalo nový akcelerátor #třidvajedna dílna!
Nadace Karla Janečka, Dominika Vrkotová

V malebném údolí ve vesničce Svatý Jan pod Skalou proběhla historicky první #třidvajedna dílna Nadace Karla Janečka. Z 81 přihlášených byla vybrána finální desítka projektů, které řeší inovativním způsobem společenský problém z oblasti vzdělávání či aktivní občanské společnosti.

Facebook

Chcete dostávat informace o našich aktivitách a programech?