Program Dobro-druzi pro mladé filantropy

Nadace Via

“Program Dobro-druzi jsme se rozhodli podpořit, protože nám je tato myšlenka velmi blízká. V Nadaci Karla Janečka máme program s názvem #laskavec, kde řešíme podobnou tématiku. Velmi nás například zaujal jeden z podpořených projektů Divadlo pro Jareč z roku 2015. Dvacet dětí zdramatického kroužku ve věku 6 až 11 let, které navštěvují malotřídní školu v Komořanech, uspořádalo benefiční divadelní představení na podporu jedenáctiletého chlapce Jarečka s těžkým mentálním i tělesným postižením. Děti v průběhu roku zkoušely své role, vytvářely kulisy, společně s rodiči pracovaly na kostýmech, vytvořily návrhy plakátů, psaly pozvánky a dopisy lidem z obce a blízkého okolí. Divadelní představení bylo hodně úspěšné a celkem se díky němu podařilo včetně veřejné sbírky a příspěvku Nadace Via vybrat částku 94 550 korun. Výsledná částka pokryje roční náklady na osobního asistenta pro Jarečka.”

V programu Dobro-druzi podporuje Nadace Via mladé filantropy ve věku od 6 do 26 let, kteří se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc. Může to být školní třída, oddíl nebo partu kamarádů, kteří se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče) rozhodnou pomoci například osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jiné dobré věci. Týmy se do programu mohou přihlásit vždy jednou ročně. Částku, kterou se mladým filantropům podaří v rámci svých benefičních akcí vybrat, zdvojnásobí Nadace Via v poměru 1:1 až do výše 15 tisíc korun. Pro organizátory benefičních projektů je zároveň připraven zážitkový vícedenní výjezd, ve kterém se dozvědí více o tom, jak benefiční akce pořádat, jak dobře fungovat jako skupina, jak získat další podporu či jak oslovit co nejširší veřejnost. Za poslední tři roky se do programu mladých filantropů zapojilo více než 900 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu.

2016

další podporované projekty:

Blog

Vy víte, co máte dělat aneb Neptejte se, prostě to udělejte
tým Nadace Karla Janečka

Nebo přeci jen potřebujete popostrčit? Tak se za námi stavte 18. – 21. července na diskuzní fórum Meltingpot, kde budeme každý den na scéně Good Life Stage vybízet k laskavostem!

Chcete mít nejlepší organizaci na světě, nebo nejlepší organizaci pro svět?
Milan Pařil

Zamyslete se nad touto otázkou, odpověď je totiž zásadní nejen pro váš projekt, ale zejména pro vás samotné. Je jen na vás, jestli se stanete inspirativními tvůrci budoucnosti, nebo jen někým, kdo plní stanovené cíle. Vaše organizace totiž bude vypadat přesně podle toho, jaký zvolíte přístup k podnikání. Jen na vás je výběr lidí, co pro vás budou pracovat, klientů, které budete obsluhovat a trhu, který budete zasahovat a možná i proměňovat.

Facebook

Máme velké plány. Chcete, aby vám nic neuniklo?

Ano, mám zájem