Škola pro demokracii

Centrum pro demokratické učení

„V oblasti výchovy a vzdělávání podporujeme projekty, které se zaměřují na zapojování dětí ve věku 10-14 let do rozhodování. A to se přesně děje v žákovských parlamentech v rámci programu Škola pro demokracii. CEDU ve spolupráci s 26 školami zřídilo v každém kraji ČR 2 konzultační centra: jedno Krajské pro podporu žákovských parlamentů, druhé jako konzultanta pro práci se žákovským parlamentem na 1. stupni. A tak se tento unikátní projekt může šířit do dalších regionů a vychovávat aktivní žáky se smyslem pro spravedlnost, odpovědnost a odvahu.“

Děti si rády hrají na profese reprezentované dospělými. Proč si jenom hrát, když můžu skutečně ovlivnit dění kolem sebe? Tuto možnost přijali žáci řady škol napříč celou Českou republikou. Umožnilo jim to vytvoření Žákovských parlamentů, jejichž prostřednictvím proměňují nejen svoji školu, ale také okolní svět k lepšímu. Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy, kteří od spolužáků i učitelů sbírají informace o tom, co je možné ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem tyto nápady uskutečnit.

Cílem obecně prospěšné společnosti Centrum pro demokratické učení (CEDU), která Žákovské parlamenty sdružuje a metodicky podporuje, je předat dětem nástroje, jak přijímat odpovědnost za svět, ve kterém žijí, a tak se stát opravdovými občany své země. Školám poskytuje praktické zkušenosti se zakládáním a vedením Žákovských parlamentů, metodické materiály i rozvoj odborných dovedností k danému tématu.

Podpora v roce 2015

další podporované projekty:

Blog

Homo Sapiens Laskavec
Nadace Karla Janečka, Dominika Vrkotová

Co mohou mít společného kněz, servírka, zdravotní sestřička a učitel matematiky? Není to krátkozraká popularita, ani líbivé finanční zabezpečení, dokonce ani ostré lokty. Je to pouhopouhá laskavost. Teď si představte svět, kde se tato obyčejná vlastnost stane životním stylem. Možná to nezní moc sexy, ale rozhodně to stojí za vyzkoušení… Ptáte se proč?

10 inovativních projektů absolvovalo nový akcelerátor #třidvajedna dílna!
Nadace Karla Janečka, Dominika Vrkotová

V malebném údolí ve vesničce Svatý Jan pod Skalou proběhla historicky první #třidvajedna dílna Nadace Karla Janečka. Z 81 přihlášených byla vybrána finální desítka projektů, které řeší inovativním způsobem společenský problém z oblasti vzdělávání či aktivní občanské společnosti.

Facebook

Chcete dostávat informace o našich aktivitách a programech?