Podporujeme projekty zaměřené
na rozvoj soft-skills dětí

JSME HRDÝMI PARTNERY

Podporované aktivity

Cyril Mooney Education, z.s.

Cyril Mooney Education, z.s.

http://www.skolacyril.org

Spolek rozvíjející metodu hodnotového vzdělávání a šířící nástroje a vizi kvalitního vzdělávání.

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril je vyučovací předmět, metoda výuky, ale především přístup ke vzdělávání, který školám pomáhá vytvářet atmosféru založenou na upřímnosti, důvěře a vzájemné pomoci.

V českém školství musí dojít k odstranění soutěžení jako motivačního nástroje ve výuce. Děti by se měly naučit soutěžit pouze samo se sebou.

Linda Jandejsková
předsedkyně spolku
EDUin

EDUin

http://www.eduin.cz

Nezávislá organizace, která nestranně informuje o problematice vzdělávání a podporuje otevřený a věcný dialog.

EDUin usiluje o to, aby se celosvětová proměna požadavků na vzdělávání, kterých jsme svědky v posledním desetiletí, stala díky široké diskusi veřejným tématem.

Už J. A. Komenský se zamýšlel nad vzdělávací inovací, kterou popsal v otázce ‚Kterak učiniti, aby člověk znal dobré, chtěl dobré a činil dobré, a to i když se nikdo nedívá?‘

Jan Dolínek
výkonný ředitel
Hejného metoda (H-mat a H-edu)

Hejného metoda (H-mat a H-edu)

http://www.h-mat.cz

Netradiční způsob výuky, který žáky vede k samostatnému objevování matematiky.

Cílem organizace je rozvoj matematické gramotnosti žáků a studentů všech typů škol prostřednictvím šíření metody vyučování matematiky orientované na budování mentálních schémat, jejímž autorem je Milan Hejný.

Žáci, kteří se na přijímačky připravují Hejného metodou, jsou nadprůměrně úspěšní. V porovnání s celostátním průměrem jsou na tom až o 12 procent lépe.

Jan Šedo
PR manager
LABYRINTH - základní škola, s.r.o.

LABYRINTH - základní škola, s.r.o.

http://www.labyrinthschool.cz

Základní škola Labyrinth respektuje individuální potřeby každého dítěte a snaží se rozvíjet jeho maximální potenciál.

Labyrinth podporuje rozmanitost a odlišnost, vnitřní motivaci jako předpoklad k pozitivnímu vztahu k celoživotnímu vzdělávání. Vede žáky k tomu, aby si našli svoji strategii učení, plánovali, průběžně vyhodnocovali svůj učební proces, zažívali individuální i týmový úspěch. Zakládá si na spolupráci mezi školou, rodinou a širší komunitou. Přináší a sdílí inovace ve vzdělávání.

Naším cílem je kvalitní vzdělávání postavené na participaci všech zúčastněných, zejména dětí.

Břetislav Svozil
ředitel školy
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s.

http://www.crea-edu.cz

Organizace, která různorodou formu rozvíjí spolupráce škol, dětí, mladých lidí a umělců i uměleckých kulturních organizací.

Posláním organizace je vytvářet prostředí pro otevřené vzdělávání, které respektuje individuální potřeby každého vzdělávaného dítěte a mladého člověka a které oceňuje a plně využívá schopnosti pedagogů. Snaží se přispět k rozvoji individuálního potenciálu dětí a mladých lidí, jejich kreativity, uměleckých vloh, schopnosti konstruktivního myšlení a kritického myšlení. Rozvíjí také význam umění pro vzdělávání a rozvoj žáků i pedagogů i celkového prostředí škol.

Naší vizí je škola jako otevřený prostor pro kreativitu, zážitkové učení a vzájemný respekt.

Marianna Sršňová
ředitelka

Hledáte spolupráci?

Vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj soft-skills dětí ve věku 6-18 let a projekty vedoucí k zapojování dětí do rozhodování o systémových změnách ve vzdělávání podporujeme také finančně.

Máme velké plány

Nenechte si nic ujít. Stačí se přihlásit k odběru novinek a my vám jednou za čas pošleme aktuální informace o tom, co se kolem nás děje. Jako prvním!

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.