Zachraňují hospodářská zvířata v nouzi

"Původně mělo útulek obývat pět psů, dnes tu žije sto padesát zvířat nejrůznějších druhů."

Zachraňují hospodářská zvířata v nouzi. Manželé Alžběta a Marek Blaškovi vybudovali v Marafák nedaleko Brna útulek Tibet. Ten tak trochu připomíná Noemovu archu - domov tu nacházejí krávy, ovce a kozy, prasata, psi, slepice, kočky i morčata. 

Alžběta Blašková v sobě objevila lásku ke zvířatům už na střední škole, o pár let později se rozhodla založit vlastní azylové zařízení - aby světu dokázala, že to jde dělat jinak. S provozem útulku pomáhá i manžel Marek a oba synové. Všichni ke zvířatům přistupují s respektem a poskytují jim každodenní obětavou péči a veškerý svůj volný čas. Každé zvíře má své jméno a čestné místo v početné komunitě.

Manželé Blaškovi v útulku vybudovali také ošetřovnu, protože spousta jejich svěřenců má zdravotní problémy či hendikep. Marek je profesionální terapeut, Dornovu metodu aplikuje v soukromé praxi u lidí i právě u zvířat. Momentálně studuje veterinu, a tak bude mít útulek Tibet brzy nepřetržitý dohled zvěrolékaře.