Proběhl 3. ročník šestidenního akcelerátoru 3-2-1 dílna

Od 26. května do 1. června jsme společně s dvanácti sociálními inovátory strávili intenzivní čas, který jsme využili k ověřování životaschopnosti jejich projektů. Lektoři přednášeli o byznys modelu, testování, strategii, sebeprezentaci a dalších tématech, mentoři pak prošli každý projekt a přidali své tipy k vylepšení. Seznamte se s letošními absolventy!