H-mat a TechSophia, Petr Zavadil, Simona Pekárková
24.5. 2016

Dobré matematické dovednosti jsou velmi komplexní systém rozumových schopností, které se rozvíjejí již od  raného dětství. Rozumové, tak i matematické, dovednosti lze zlepšovat za předpokladu včasné  péče a s použitím  kvalitních a k tomu určených metod a nástrojů.

Chceme podporovat zájem o matematiku a zvídavost u malých  školáků. Nechme děti matematiku objevovat!  Za spolupráce společností H-mat o.p.s a TechSophia s.r.o vzniká česká herně výuková aplikace matematiky pro děti 1.-2. tříd základní školy, která propojuje pohádkový příběh a pedagogické principy.

Děti pomáhají hrdinům interaktivního animovaného příběhu Jakubovi a Terezce prostupovat spletitým labyrintem plným matematicko-logických problémů. Virtuální kamarádi Kuba a Terka vysvětlují úkoly a podporují hráče při řešení. Děti při hře rozvíjí základní matematické dovednosti dle Hejného metody. Rodiče přitom dostávají průběžně zpětnou vazbu o tom, jak se jejich potomkům daří v jednotlivých oblastech. Pokud se snad v něčem nedaří, jsou tu ihned rodičům k dispozici typy, jak nezdary hravě procvičit.

Plněním úkolů ve hře a procházením příběhu se dítě setkává s různými matematickými úlohami, jejichž  vyřešením dítě  nejen pomáhá napravovat neplechy spáchané virtuálními kamarády v příběhu ale umožňuje mu to další pohyb hrou.

Více na www.h-mat.cz/matikadoruky

Chcete podpořit tento unikátní projekt? www.hithit.com/cs/project/2292/matemag-h-mat-do-ruky

Nadace Karla Janečka Hejného metodu podporuje dlouhodobě. Ke každé získané stokoruně přidá dalších  šedesát dva korun.