“Nastartujeme Váš jedinečný projekt!”

#třidvajedna dílna je šestidenní akcelerátor, který má za cíl ověřit životaschopnost projektů v počáteční fázi. Máte projekt, který řeší inovativním způsobem společenský problém z oblasti vzdělávání nebo aktivní občanské společnosti? Nadace Karla Janečka Vám nabízí možnost, jak prověřeným způsobem vyzkoušet, zda bude váš projekt úspěšně fungovat. Přihlášky je možné podávat od 12. 2. do 5. 3. 2018.

Přinášíme

 • Jedinečný akcelerátor ve spolupráci s coloradským Uncharted
 • Spolupráce se zkušenými mentory
 • Možnost ověřit, zda bude fungovat váš business plán
 • Perspektivním projektům následnou spolupráci

Pro koho je program vhodný?

Řešíte otázky typu: Jaká je moje cílová skupina? Jaké mají problémy? Umím jejich potíže řešit? Jsou zákazníci ochotni za produkt či službu platit? Jaké je nejrychlejší zvíře? Po účasti v programu byste měli být schopni na všechny tyto otázky odpovědět a minimalizovat tak riziko neúspěchu při rozjezdu vašeho projektu.

Kritéria projektů

 • Projekty v počáteční fázi, které potřebují ověřit svůj business model
 • Oblast vzdělávání a aktivní občanské společnosti
 • Škálovatelnost (s ambicí dopadu na tisíce uživatelů)
 • Jasná definice problému
 • Inovativní návrh řešení
 • Záměr finanční udržitelnosti

Co Vás čeká

 • 6 dní
 • až 10 mentorů
 • 144 hodin tvoření
 • až 10 týmů
 • 5 facilitátorů
 • 1 velký mejdan

Program

Kde: Farma Blaník
Kdy: 18.4. 17:00 až 24. 4. 14:00

Základní informace o žadateli
Údaje potřebné k posouzení vaší žádosti

Do jaké oblasti váš projekt patří?

Mohou se 2 členové vašeho týmu zúčastnit po celou dobu trvání akceleračního programu #třidvajedna dílna od 18. dubna (17:00) do 24. dubna 2018 (14:00)?


Splňuje opravdu váš projekt kritéria pro účast v akceleračním programu?
Jak byste jednoduše vysvětlil/a svůj projekt člověku, který pracuje v jiném oboru a slyší o něm poprvé ?
(max. 768 znaků)
Kdo je vaší cílovou skupinou? (popis - věk, pohlaví, lokace...)
Cílovou skupinou rozumíme uživatele, nemusí se nutně jednat o lidi, kteří za produkt či službu platí. (max. 768 znaků)
Jakou potřebu (problém) cílové skupiny řeší váš projekt?
(max. 768 znaků)
Jaký produkt či službu nabízíte jako řešení výše zmíněné potřeby (problému)?
Jaké je vaše řešení? (max. 1152 znaků)
Kdo řeší stejnou/podobnou potřebu (stejný/podobný problém) cílové skupiny? Jaká je vaše vaše konkurence?
Máte konkurenci? (max. 768 znaků)
V čem je vaše řešení inovativní?
(max. 768 znaků)
Z čeho byl doposud projekt financován?
Pokud do něj již nějaké peníze vloženy byly. (max. 768 znaků)
Jak budete získávat peníze v budoucnosti?
Jaký je váš business model? Komu a za kolik budete produkt (službu) prodávat? (max. 768 znaků)
Jaký je váš očekávaný kvalitativní dopad a jak ho budete měřit?
(max. 441 znaků)
Jaký je váš očekávaný kvantitativní dopad a jak ho budete měřit?
(max. 441 znaků)
Jak dlouho na projektu pracujete?
(max. 144 znaků)
Kolik hodin týdně na projektu pracujete?
(max. 144 znaků)
Popište klíčové osoby a kompetence svého týmu.
(max. 768 znaků)
Proč se hlásíte do tohoto programu? V jakých ohledech si myslíte, že vás tento program může posunout kupředu?
Napište, jakým otázkám a problémům čelíte a jak by vám v nich tento program mohl pomoci.(max. 768 znaků)
Jak jste se o akcelerátoru dozvěděl/a?
(max. 144 znaků)

Přinášíme

 • Jedinečný akcelerátor ve spolupráci s coloradským Uncharted
 • Spolupráce se zkušenými mentory
 • Možnost ověřit, zda bude fungovat váš business plán
 • Perspektivním projektům následnou spolupráci

Pro koho je program vhodný?

Řešíte otázky typu: Jaká je moje cílová skupina? Jaké mají problémy? Umím jejich potíže řešit? Jsou zákazníci ochotni za produkt či službu platit? Jaké je nejrychlejší zvíře? Po účasti v programu byste měli být schopni na všechny tyto otázky odpovědět a minimalizovat tak riziko neúspěchu při rozjezdu vašeho projektu.

Kritéria projektů

 • Projekty v počáteční fázi, které potřebují ověřit svůj business model
 • Oblast vzdělávání a aktivní občanské společnosti
 • Škálovatelnost (s ambicí dopadu na tisíce uživatelů)
 • Jasná definice problému
 • Inovativní návrh řešení
 • Záměr finanční udržitelnosti

Co Vás čeká

 • 6 dní
 • až 10 mentorů
 • 144 hodin tvoření
 • až 10 týmů
 • 5 facilitátorů
 • 1 velký mejdan

Program

Kde: Farma Blaník
Kdy: 18.4. 17:00 až 24. 4. 14:00

1.
den

Zmapování základních stavebních kamenů projektu, identifikace a oslovení cílové skupiny

2.
den

Vytvoření jednoduchého prototypu projektu a jeho ověření v terénu

3.
den

Ověření finanční udržitelnosti a strategické plánování projektu

4.
den

Trénink dovednosti veřejného projevu a prezentace záměru (pitch)

5.
den

Až deset mentorů se bude věnovat jen vám a vašim projektům

6.
den

Leadership a závěrečné shrnutí

Mentoři

Zdeněk Hornych

Zakladatel a CEO SOCIFI.com zabývající se zvyšováním veřejné bezpečnosti, analytikou dat a monetizací WiFi a LTE sítí. Zdeněk má za sebou vývoj systémů pro státní správu a 10 let zkušeností z mediálního trhu. V roce 2014 otevřel kanceláře v Silicon Valley.

Silke Horáková

Výkonná ředitelka České asociace private equity a venture kapitálu (CVCA), soukromá investorka a členka dozorčích rad společností Nej TV, a. s. a Albatros Media a. s., vyučuje podnikatelské finance na VŠE, podporovatelka sociálního podnikání. Spolupracuje s organizací Ashoka.

Petr Škyřík

Vedoucí KISKu, proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů, vyučující, studijní poradce a konzultant, předseda redakční rady Inflow, v letech 2004-2011 působil ve firmě PONTUS CZ s.r.o. jako informační manager

Lektoři

Juraj Kováč

Zakladatel Rozbehni sa! kde učí lidi, jak rozběhnout jejich business nápad do 100€. Garant projektů Nejlepší nápad, iNOVEum a Social Impact Award Slovensko, které rozvíjejí podnikavost studentů na středních a vysokých školách. Bývalý prezident AIESEC Slovensko a člen Alumni Hall of Fame. Vystudoval obor Marketing a management na Ekonomické fakultě UMB v Banské Bystrici a byl zvolený za absolventa roku 2006 za Univerzitu Mateja Bela.

Zdeněk Hornych

Zakladatel a CEO SOCIFI.com zabývající se zvyšováním veřejné bezpečnosti, analytikou dat a monetizací WiFi a LTE sítí. Zdeněk má za sebou vývoj systémů pro státní správu a 10 let zkušeností z mediálního trhu. V roce 2014 otevřel kanceláře v Silicon Valley.

Lukáš Hrdlička

Pracuje jako lektor prezentačních dovedností a mezinárodní “Pitch Coach”. Je zakladatelem agentury Presenation, díky které proškolil již stovky lidí v mezinárodních firmách jako Citibank, D.A.S., IBM a PwC. Připravil řečníky na důležité prezentace, konference i soutěže ve Vídni, Budapešti, Londýně nebo San Jose.

Martin Hak

Vypravěč příběhů a lektor dovedností (storytelling). Ve svých kurzech učí lektory, učitele, majitele firem, manažery, skauty, … pracovat s příběhy a vyprávět je tak, aby publikum přemýšlelo. Např. se podílel na projektu Zkušenostně reflektivní učení v Akademickém centru osobnostního rozvoje VÚP FF MU Brno, učí vyprávět studenty KALD DAMU Praha.

Partneři

FAQ

Kdy se program uskuteční?

Program začíná 18. dubna v 17:00 a končí 24. dubna ve 14:00.

Jste otevřeni pro projekty ze Slovenska, popř. jiných států?

Vítáme projekty z jiných států, ale pouze za předpokladu, že budou mít českého partnera, a zároveň, že plánují mít dopad na Českou republiku.

Kolik lidí za tým se může dílny zúčastnit?

Dílny se musí účastnit 2 osoby za tým po celou dobu trvání

Budu celou dobu sedět na zadku?

Ne, můžete se těšit i na doprovodný program.

Jak budete projekty vybírat?

Proces výběru projektů je dvoukolový. Pokud máte zájem o účast v programu, vyplňte jednoduchou přihlášku zde na webu. Náš tým poté všechny projekty vyhodnotí na základě stanovených kritérií, vybere postupující do druhého kola a se všemi si domluví krátký 30 minutový pohovor.

Kdy se dozvím, jestli postupuji do druhého kola?

9. 3. 2018 (2. kolo bude probíhat ve dnech: 14. 3. a 15. 3. 2018)

Budu za program něco platit?

Poplatek za účast je 2112 Kč za osobu, pokud by částka pro vás byla překážkou v účasti, napište nám na e-mail michaela.zezulova@nadacekj.cz a zkusíme společně něco vymyslet.

Kontakty

Michaela Zezulová

koodinátorka projektu
michaela.zezulova@nadacekj.cz