#třidvajedna akcelerátory

Řešíte inovativním způsobem společenský problém z oblasti vzdělávání či aktivní občanské společnosti?

Nastartujeme Váš jedinečný projekt!
  • #třidvajedna dílna – šestidenní workshop ověřující životaschopnost projektů v počáteční fázi.
  • #třidvajedna na investory - program připravující na investici projekty v pokročilejší fázi, které již mají prototyp a první uživatele.
  • #třidvajedna ready – impact investice (individuální a dlouhodobá spolupráce).

Přihlášky do #třidvajedna dílny byly pro rok 2018 ukončeny. 


V jaké fázi je váš projekt?

#třidvajedna dílna
projekty ve fázi záměru
#třidvajedna na investory
příprava na investici
#třidvajedna ready
impact investice

Kontakty

Michaela Zezulová

koodinátorka projektu
michaela.zezulova@nadacekj.cz